AKCE NA MĚSÍC LEDEN A ÚNOR 2024

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V LEDNU A ÚNORU 2024

Pokračují pravidelné aktivity – logopedie, angličtina a kroužek flétny. Žádáme rodiče, aby respektovali časový harmonogram a děti přivedli včas! Děkujeme.

 

ANGLIČTINA v novém roce  začíná angličtina ve čtvrtek 4.1.2024!

Děti rok před zahájením školní docházky (všechny děti z obou tříd) mají angličtinu pravidelně i nadále 2x týdně ráno: ÚTERÝ (v Modré třídě), ČTVRTEK (v Oranžové třídě).

Výuka angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v 8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují průběh lekcí. V případě pozdního příchodu se dítě lekce nezúčastní!!!

 

 

FLÉTNA – v novém roce začíná flétna v pondělí 8.1.2024!

Výuka hry na flétnu se koná pravidelně každé pondělí od 7.30hodin pod vedením Mgr. Evy Greplové. Časový harmonogram a rozdělení dětí do jednotlivých skupin zůstává stejné. Informace pro rodiče jsou umístěny na hlavní nástěnce (na chodbě MŠ).

LOGOPEDIE – v novém roce začne v úterý 2.1.2024 (Modrá třída) a ve čtvrtek 4.1.2024 (Oranžová třída)

Na úvodní depistáž navazuje pravidelná logopedická intervence. Ta probíhá v Modré třídě a v Oranžové třídě vždy v dopoledních a odpoledních hodinách. U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytnou logopedky rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie!

 

 

AKCE V LEDNU 2024

 

1. RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ S PRVKY MUZIKOTERAPIE S PANEM IVO BATOUŠKEM

Termín: úterý 9.1.2024 – dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Děti čeká relaxační bubnování s prvky muzikoterapie pod vedením olomouckého profesionálního bubeníka, muzikoterapeuta a lektora, pana Ivo Batouška. Pan Batoušek pro děti z naší mateřské školy připravil dvě na sebe navazující setkání, která utváří ucelenou edukační linku. Děti se aktivní hravou formou seznámí se světem rytmů a vyzkouší si hru na bubny a bubínky z celého světa.

Vybíráme: 80,- Kč

Přiveďte děti nejpozději do 8.15 hodin! Budeme dříve svačit.

 

 

KURZ LYŽOVÁNÍ – celodopolední akce ve Ski areálu Hlubočky pro přihlášené děti pod vedením instruktorů lyžařské školy Rok s pohybem

Termín: 1. lekce se koná ve středu 17.1.2024, a následně každou další středu. Více informací viz. Aktuality – Informace k lyžařskému kurzu pro rok 2024.

Odkazujeme rodiče nahlášených dětí, aby ve vlastním zájmu sledovali aktuální informace přímo na webových stránkách:

www.rokspohybem.cz

 

 

LABYRINT SMYSLŮ – dopolední edukační program z oblasti biologie v Pevnosti poznání, dále digitální planetárium a volná expozice, určený pouze nejstarším dětem z Oranžové a Modré třídy

Termín: pátek 19.1.2024

Děti budou mít jedinečnou příležitost prozkoumat pozoruhodný smyslový labyrint formou zajímavých úkolů a her. Vše si vyzkouší, osahají, očichají a budou mít možnost ochutnat. Uvědomí si svou úžasnou schopnost vnímat a poznávat svět kolem sebe prostřednictvím smyslů.

Dětem, které odchází do Pevnosti poznání, prosím připravte baťůžek s pláštěnkou, papírovými kapesníčky, s pitím v dobře uzavíratelné láhvi,  s tatrankou nebo jablíčkem na osvěžení. Návrat je plánovaný na oběd.

Mladší děti zůstávají v mateřské škole a mají připravený vlastní vzdělávací program.

Vybíráme: 150,- Kč!

Přiveďte všechny děti nejpozději do 7.50 hodin, budeme dříve svačit!!! V 8.30 hodin odcházíme z MŠ do Pevnosti poznání!

 

 

DIVADLO DĚTI DĚTEM – dopolední divadelní představení v mateřské škole, hrané dětmi v Oranžové třídě, určený dětem a učitelkám z Modré třídy

Termín: pátek 26.1.2024

Děti z Oranžové třídy se představí v rolích herců a pozvou děti a paní učitelky z Modré třídy, coby diváky, na divadelní hranou pohádku Rukavička. Režie a scénář pohádky – učitelky a děti z Oranžové třídy. Po pohádce si společně zazpíváme a zatančíme.

 

 

AKCE V ÚNORU 2024

 

DIVADLO DĚTI DĚTEM – dopolední divadelní představení v mateřské škole, hrané dětmi v Modré třídě, určený dětem a učitelkám z Oranžové třídy

Termín: úterý 6.2.2024

Děti z Modré třídy se představí v rolích herců a pozvou děti a paní učitelky z Oranžové třídy, coby diváky, na hraný minimuzikál Pohádky z myší chaloupky. Režie a scénář pohádky – učitelky a děti z Modré třídy. Společně si také zazpíváme a zatančíme.

 

 

KARNEVAL V MŠ

Termín: úterý 13.2.2024, celodopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Pro děti je připraven bohatý program v podobě přehlídky masek, her, soutěží, hudby a tancování v režii pedagogů příslušných tříd.

Připravte dětem JEDNODUCHÝ KOSTÝM, ve kterém se budou moct volně pohybovat a samostatně užívat WC. Ráno přiveďte děti do třídy již oblečené v masce, a v šatní skříňce pro ně nechejte podepsanou igelitovou tašku, do které po karnevalu masku uložíme.

Prosíme všechny vojáky, rytíře, prince a zbrojnoše, aby své zbraně zanechali doma a volné ruce šetřili na tanec a soutěže. Těšíme se na všechny masky!

Rádi přivítáme malé občerstvení v podobě ovoce, zeleniny, sušenek, křupek, džusu, aj. zdravých dobrot. Děkujeme.

Přiveďte všechny děti nejpozději do 8.00 hodin, budeme dříve svačit!!!

 

 

2. RELAXAČNÍ BUBNOVÁNÍ S PRVKY MUZIKOTERAPIE S PANEM IVO BATOUŠKEM

Termín: úterý 20.2.2024 – dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Děti čeká druhá část relaxačního bubnování s prvky muzikoterapie pod vedením olomouckého profesionálního bubeníka, muzikoterapeuta a lektora, pana Ivo Batouška. Pan Batoušek pro děti z naší mateřské školy připravil již druhé navazující setkání, která utváří ucelenou edukační linku. Děti se aktivní hravou formou seznámí se světem rytmů a vyzkouší si hru na bubny a bubínky z celého světa.

Vybíráme vstupné: 80,- Kč

Přiveďte děti nejpozději do 8.15 hodin! Budeme dříve svačit.

 

 

POHÁDKA Z LESA

Termín: středa 28.2.2024 – dopolední divadelní představení v mateřské škole pro všechny děti

Děti uvidí divadelní představení v podání herců Moravského divadla Olomouc. V pohádce se seznámí s lesním strašidýlkem Hejkálkem, který by chtěl jít do školy. S pomocí strejdy hejkala a dětí se mu to nakonec  podaří.

Vstupné: 70,- Kč

Svačina bude dříve, přiveďte děti do 8.15 hodin!