AKCE NA MĚSÍC PROSINEC 2023

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V PROSINCI 2023

LOGOPEDIE 

MODRÁ TŘÍDA:  každé pondělí (odpoledne) a každé úterý (dopoledne)

ORANŽOVÁ TŘÍDA:  každý čtvrtek (dopoledne a odpoledne)

V prosinci logopedie pravidelně dále pokračuje v uvedených dnech – u  všech dětí bude postupně dokončena úvodní depistáž, na kterou navazuje pravidelná logopedická intervence. U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytnou logopedky rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie

Poslední logopedie v tomto roce se uskuteční 12.12.2023 (Modrá třída) a 14.12.2023 (Oranžová třída).

V novém roce opět začne  logopedie 2.1.2024 (Modrá třída) a 4.1.2024 (Oranžová třída).

 

 

VÝUKA HRY NA FLÉTNU

Kroužek flétny probíhá vždy v pondělí od 7.30 do 8.50 hodin

Děti hrají pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Greplové a  jsou rozděleny do tří skupin dle rozpisu, který obdrželi rodiče mailem.

Probíraná látka a instrukce pro rodiče jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce na chodbě!!!

Poslední flétna v roce 2023 proběhne v pondělí 18.12.2023.

V novém roce bude kroužek flétny zahájen v pondělí 8.1.2024. Kroužek flétny bude ukončen v květnu 2024 závěrečným koncertem.

 

 

VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI ROK PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

Angličtina je v rámci nadstandardní vzdělávací nabídky mateřské školy bezplatná  a probíhá ve spolupráci s PdF UP dvakrát týdně dopoledne. Je garantována Ústavem cizích jazyků PdF UP. S dětmi pracují studentky PdF UP metodikou Cookie and Friends.

Je nutné vodit děti na angličtinu včas! Pozdní příchody narušují průběh výuky.

Angličtina probíhá pravidelně dvakrát týdně – každé úterý (v Modré třídě) a každý čtvrtek (v Oranžové třídě) od 7.45 do 8.15 hodin. Úterní a čtvrteční lekce se týkají dětí z obou tříd, které jsou v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání.

Poslední angličtina v roce 2023 proběhne ve čtvrtek 14.12.2023.

V novém roce pokračuje angličtina od čtvrtka 4.1.2024. Ukončení angličtiny v květnu 2024.

 

 

AKCE V PROSINCI 2023

 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU VE TŘÍDÁCH

Termín: proběhne ve dnech 27.11. – 30.11.2023, dopolední akce v mateřské škole pro všechny děti

Děti a paní učitelky budou společně ve svých třídách zdobit vánoční stromeček a vytvoří jedinečnou sváteční atmosféru. Během výzdoby si budou společně povídat o Vánocích, zvycích, rituálech a tajných přáních.

 

 

ZAČÍNÁME OTVÍRAT ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Od 1. prosince každý den otvíráme okénka a šuplíčky adventního kalendáře. Seznamujeme děti s vánočními zvyky a tradicemi.

 

 

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTÍ MIMINKO – mikulášská nadílka v mateřské škole

Termín: pátek 1.12.2023 – dopolední akce v MŠ pro všechny děti s herci Moravského divadla Olomouc

Mateřskou školu navštíví Mikuláš, anděl a malé čertí miminko. Děti jim zazpívají a zarecitují. Za odměnu dostane každé dítě domů svůj mikulášský balíček s drobnými dárky.

Vstupné: 70,- Kč

Přiveďte děti nejpozději do 8.15 hodin! Budeme dříve svačit.

 

 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Termín: čtvrtek 7.12.2023 – dopolední kreativní tvoření v mateřské škole pro všechny děti

Hned od rána bude činnost s dětmi v obou třídách tematicky zaměřena na výtvarnou vánoční tvorbu. Výrobky si děti následně odnesou domů.

Přiveďte děti do 8 hodin, abychom měli dost času na vytvoření a dokončení všech výrobků.

 

 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vánoční prodejní výstava dětských výrobků bude zahájena od pondělí 11.12.2023.

Na výstavě nebudou chybět přáníčka, vánoční dekorace, zdravé dobroty a další půvabné dětské výrobky, které s dětmi připravíme.

V období od 11.12. – 20.12.2023 si budete moci s dětmi vše prohlédnout a následně zakoupit u paní učitelek v příslušných třídách. Výrobky budou postupně doplňovány.

K nakupování je vymezeno odpoledne vždy od 14.45 do 16.15 hodin, děkujeme.

Finanční výtěžek z akce použijeme k zakoupení hraček a pomůcek pro děti.

 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA – ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

Termín: středa 13.12.2023 – dopolední vánoční akce v mateřské škole pro všechny děti

Sváteční dopoledne, pro všechny děti, motivované vánočními zvyky, tradicemi, atmosférou a vůní cukroví. Děti si u rozsvíceného vánočního stromečku zazpívají koledy v doprovodu kytary, flétny či klavíru a budou čekat na příchod Ježíška. Nadílka bude jednak společná pro všechny děti a také individuální – každé dítě dostane od Ježíška svůj osobní vánoční dáreček, který bude jen pro něj a který si odnese domů.

Přiveďte děti do 7.50 hodin, budeme dříve svačit! Půjdeme ven na vycházku již po 9. hodině!

 

 

PŘIPOMÍNÁME!!!

POSLEDNÍ ANGLIČTINA v roce 2023 proběhne ve čtvrtek 14.12.2023 v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ.

POSLEDNÍ FLÉTNA v roce 2023 proběhne v pondělí 18.12.2023.

 

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23.12.2022 do pondělí 1.1.2023. V novém roce se na vás budeme těšit již od úterý 2.1.2024.

 

 

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a dětem bohatého Ježíška.

 

Venku tiše nasněží,
zvony zvoní na věžích.
Nejkrásnější ze všech nocí
chodí k lidem o Vánocích.
Ve sváteční světnici
voní čerstvé jehličí…