DAŇOVÁ SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ROK 2023 – POTVRZENÍ O ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO

DAŇOVÁ SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ROK 2023 – POTVRZENÍ O ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO

ZA ROK 2023 JE PRO POPLATNÍKA MOŽNÉ UPLATNIT DAŇOVOU SLEVU ZA POBYT DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE (VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2023). POTVRZENÍ O VÝŠI ÚHRADY ŠKOLNÉHO ZA ROK 2023 SI ZÁJEMCI VYŽÁDAJÍ U PEDAGOGŮ VE TŘÍDÁCH OD PONDĚLÍ 15.1.2024

Údaje, které se týkají dítěte a poplatníka, uplatňujícího slevu, vyplní zákonný zástupce do potvrzení přímo v mateřské škole osobně. Rodiče loňských předškoláků si po předchozí telefonické domluvě potvrzení osobně vyzvednou v MŠ.

Vyplněné potvrzení předáte ve své mzdové účtárně.

(Potvrzení se vydává na žádost zákonného zástupce za účelem uplatnění slevy za umístění dítěte v mateřské škole dle § 35bb zákona č. 586/1992 sb., o dani z příjmu v platném znění)