ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH AKTIVIT V ŘÍJNU A LISTOPADU 2023

PRAVIDELNÉ AKTIVITY OD ŘÍJNA A LISTOPADU 2023

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:

ZAČÍNÁ LOGOPEDIE!

MODRÁ TŘÍDA (ZAČÁTEK  úterý 17.10.2023);

Dále:   každé úterý:         7.30 – 9.30 dopoledne

              každé pondělí:    14.20 – 16.00 odpoledne

 

ORANŽOVÁ TŘÍDA (ZAČÁTEK čtvrtek 19.10.2023);

Dále:   každý čtvrtek:     7.45 – 10.00 dopoledne

              každý čtvrtek:    14.20 – 16.00 odpoledne

U všech dětí bude provedena úvodní depistáž, na kterou plynule během prosince naváže logopedická intervence. Kontaktní e-mailová adresa na logopedky bude umístěna na hlavní nástěnce na chodbě v mateřské škole. V rámci logopedické péče pracují logopedky s každým dítětem individuálně, provádějí hravou formou činnosti zaměřené na podporu přirozeného vývoje řeči a komunikačních schopností dětí, na rozvoj předčtenářské gramotnosti, sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky. Věnují se také terapii poruch artikulace a prevenci vzniku poruch řeči. U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytují rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie!

 

 

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

 

ZAČÍNÁ VÝUKA HRY NA FLÉTNU

První lekce flétny:  v pondělí 6.11.2023 od 7.30 do 8.50 hodin; dále každé pondělí

Přihlášené děti budou pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Greplové rozděleny do tří skupin a kroužek bude probíhat od 6.11.2023 vždy každé pondělí ráno v čase od 7.30 hodin.

Rozdělení dětí do skupin a časový rozpis rodiče přihlášených dětí obdrží mailem.

Probíraná látka a instrukce pro rodiče budou vyvěšeny na hlavní nástěnce na chodbě!!!

Kroužek flétny bude ukončen v květnu 2024 závěrečným koncertem.

 

 

VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI ROK PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

wakandaslot Angličtina je v rámci nadstandardní vzdělávací nabídky mateřské školy bezplatná  a probíhá ve spolupráci s PdF UP dvakrát týdně dopoledne. Je garantována Ústavem cizích jazyků PdF UP. S dětmi pracují studentky PdF UP metodikou Cookie and Friends.

Termíny:

První angličtina – ve čtvrtek 2.11.2023 od 7.45 do 8.15 hodin v Oranžové třídě

Druhá angličtina –  v úterý 7.11.2023 od 7.45 – 8.15 hodin v Modré třídě třídě

Dále pravidelně dvakrát týdně – každé úterý a každý čtvrtek od 7.45 do 8.15 hodin. 

V úterý probíhá angličtina v Modré třídě, ve čtvrtek v Oranžové třídě. Úterní a čtvrteční lekce se týkají dětí z obou tříd, které jsou v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání.

Je nutné vodit děti na angličtinu včas! Pozdní příchody narušují průběh výuky. V případě pozdního příchodu se děti lekce nezúčastní. Počítejte s časovou rezervou!

Ukončení angličtiny v květnu 2023.