AKCE NA KVĚTEN A ČERVEN 2024

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V KVĚTNU A ČERVNU 2024

Pokračují pravidelné kroužky logopedie, angličtiny a výuka hry na flétnu. Žádáme rodiče, aby respektovali časový harmonogram a děti přivedli včas! Děkujeme.

 

ANGLIČTINA – UKONČENÍ VÝUKY NA KONCI KVĚTNA

Ukázková závěrečná lekce angličtiny pro ostatní mladší děti z mateřské školy, které angličtinu nenavštěvovaly.

Termín:

  • v úterý 21.5.2024 od 7.45 v MODRÉ TŘÍDĚ
  • ve čtvrtek 30.5.2024 od 7.45  v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

Pokud chcete, aby se vaše dítě na nejstarší kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.40 hodin! Děti – angličtináři získají diplom o absolvování kroužku angličtiny.

Těmito lekcemi je angličtina ukončena a v červnu již nebude!

Děti rok před zahájením školní docházky (všechny děti z obou tříd) mají angličtinu do konce května pravidelně i nadále 2x týdně: ÚTERÝ (v Modré třídě), ČTVRTEK (v Oranžové třídě).

Výuka angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v 8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují průběh lekcí. V případě pozdního příchodu se dítě lekce nezúčastní!

 

 

FLÉTNA – UKONČENÍ ZÁVĚREČNÝM KONCERTEM NA KONCI KVĚTNA

Závěrečný koncert flétny na zahradě MŠ

Termín: ve středu 29.5.2024 od 15.15 hodin

Na koncertě se v rolích muzikantů představí děti flétničkáři z obou tříd.  Na koncert srdečně zveme také rodiče, sourozence a mladší kamarády z obou tříd, kteří kroužek flétny nenavštěvovali a mají zájem si koncert poslechnout.

V květnu pokračuje výuka hry na flétnu pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Greplové. Informace pro rodiče budou aktuálně k dispozici na nástěnce ve vestibulu MŠ, případné doplňující informace obdrží rodiče formou mailové korespondence.

 

LOGOPEDIE – konec logopedie pro tento školní rok 13.6.2024

V květnu a v červnu dále pokračuje v úterý a pátek (Modrá třída) a ve čtvrtek (Oranžová třída).

Logopedie bude pro tento školní rok ukončena 13.6.2024

U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytnou logopedky rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie!

 

 

AKCE V KVĚTNU 2024

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín: čtvrtek 2.5.2024: 

dopoledne 9.30 – 11.30                                                                                            –

odpoledne 13.30 – 16.00

Podrobnější informace k Zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 (viz. aktuality na úvodní webové stránce MŠ)

 

 

OSLAVA SVÁTKU MATEK – ODPOLEDNE SE ZÁŽITKOVÝM PROGRAMEM PRO RODIČE A DĚTI

Termín:

  • v úterý 14.5.2024 od 15.30 hodin (ORANŽOVÁ TŘÍDA)
  • ve středu 15.5.2024 od 15.30 hodin (MODRÁ TŘÍDA)

 

 

UKÁZKOVÁ ZÁVĚREČNÁ LEKCE ANGLIČTINY od 7. 45 – pro ostatní mladší děti z Modré třídy, které angličtinu nenavštěvovaly

  • v úterý 21.5.2024 v MODRÉ TŘÍDĚ

Pokud chcete, aby se vaše dítě na nejstarší kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.40 hodin! Děti – angličtináři získají diplom o absolvování kroužku angličtiny.

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V BEZRUČOVÝCH SADECH

Termín: v úterý 28.5.2024; dopolední akce pod záštitou Městské policie Olomouc; program je určen pro děti rok před zahájením školní docházky z Oranžové a Modré třídy, odcházíme s dětmi hned po svačině, návrat je plánován na oběd.

Na děti čeká pestrý program a úkoly z oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti na ulici. Na závěr dostanou děti malou odměnu za plnění úkolů na jednotlivých stanovištích.

Pro děti, které se programu zúčastní, bude svačina v 7.50 hodin! Z MŠ odcházíme nejpozději v 8.20 hodin!

Rodiče prosíme: děti budou mít s sebou baťůžek s pitím v dobře uzavíratelné lahvi a něco malého k zakousnutí (jablko, tyčinku…), pláštěnku, kapesník, oblečení a obutí dle počasí!

Angličtina tento den mimořádně odpadá.

 

 

SKÁKACÍ HRAD NA OSLAVU DNE DĚTÍ – celodopolední akce na zahradě mateřské školy pro všechny děti

Termín: ve středu 29.5.2024

V letošním školním roce opět oslavíme Den dětí skákáním a dováděním na skákacím nafukovacím hradě, který bude umístěn od ranních hodin na školní zahradě.

Hrad bude na zahradě nachystaný od 8.00 do 11.15 hodin. Přiveďte děti brzy, aby si ho dostatečně užily.

Připravte prosím dětem vhodné pohodlné oblečení a pokrývku hlavy.

Rádi bychom pro děti uspořádali malý ovocný raut. Od rodičů přivítáme jakékoliv čerstvé ovoce nebo džus, aby se děti mohly po skákání osvěžit a doplnit pitný režim. Pro děti bude také nachystán dárek v podobě malého překvapení.

Vybíráme:  80,- Kč

Přiveďte proto děti co nejdříve, nejlépe do 8.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce překládá na jiný termín!

 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FLÉTNY NA ZAHRADĚ MŠ

Termín: ve středu 29.5.2024 od 15.15 hodin

Na koncertě se v rolích muzikantů představí děti flétničkáři z obou tříd. Srdečně zveme rodiče, sourozence, a také mladší kamarády z obou tříd v doprovodu rodičů.

 

 

UKÁZKOVÁ ZÁVĚREČNÁ LEKCE ANGLIČTINY od 7. 45  – pro ostatní mladší děti z Oranžové třídy, které angličtinu nenavštěvovaly

Termín: ve čtvrtek 30.5.2024 v ORANŽOVÉ TŘÍDĚ

Pokud chcete, aby se vaše dítě na nejstarší kamarády v poslední angličtině podívalo, je nutné jej přivést do 7.40 hodin! Děti – angličtináři získají diplom o absolvování kroužku angličtiny.

 

 

 

AKCE V ČERVNU 2024

 

ŠKOLNÍ VÝLET –  ZLATÁ FARMA ŠTĚTOVICE (VRBÁTKY) – exkurze na farmě spojená s pozorováním zvířat, dále procházkou a pohybovými aktivitami v přírodě – celodopolední akce pro všechny děti z mateřské školy

Termín: ve čtvrtek 6.6.2024

Do Štětovic (Vrbátek) pojedeme autobusem tam i zpět.

Odjezd autobusu z Olomouce:  8.15 hodin

Návrat  do MŠ: na oběd kolem 12 hodiny

Z MŠ společně odcházíme ke stanovišti autobusu nejpozději v 7.50 hodin. Přiveďte v tento den děti nejpozději do 7.30 hodin. V MŠ nikdo nezůstává!

Na výlet děti vybavte pohodlným sportovním oblečením a obutím (přizpůsobte počasí), pokrývkou hlavy, batůžkem (pití, svačinka, kapesník, pláštěnka).  Děti budou mít v den výletu mimořádně svou vlastní svačinu přichystanou z domu a pití v dobře uzavíratelné lahvi – vše uložené v batůžku.

Dopolední svačinku z MŠ děti dostanou výjimečně s sebou domů.

Pokud si v tento den budete vyzvedávat děti po obědě, počítejte s pozdějším časem vyzvednutí kolem 12.45 hodin.

Vybíráme: 150,- Kč (autobus + exkurze na farmě)

 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ – celodopolední akce na zahradě mateřské školy pro všechny děti v režii herců z Moravského divadla Olomouc

Termín: ve středu 12.6.2024

Slavnostní ukončení školního roku plné her, soutěží, tance a zpěvu proběhne na školní zahradě a bude spojené s pasováním předškoláků. Na rozloučenou s mateřskou školou dostanou všichni budoucí školáci při pasování svůj osobní dárek, odznáček a pamětní list. Akci budou moderovat herci Moravského divadla Olomouc.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor mateřské školy!

Vybíráme: 110,- Kč!

 

KONEC LOGOPEDIE PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK: pátek 14.6.2024

 

 

SPORTOVNÍ TÝDEN – celotýdenní projekt pro všechny děti z mateřské školy

Termín: 17.-21.6.2024

Závěr školního roku se ponese ryze ve sportovním duchu. Děti budou soutěžit v olympijských disciplínách, užijí si pohybové hry a cvičení při pravidelných dlouhých výpravách a procházkách v okolí mateřské školy.

V rámci projektu bude zvlášť kladen důraz na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj pohybových dovedností dětí, hrubé i jemné motoriky, na podporu fyzické zdatnosti a otužilosti dětí. Tělovýchovné aktivity, hry, a každodenní cvičení budou probíhat uvnitř i venku a budou posíleny využitím různorodého tělovýchovného náčiní, nářadí a tělovýchovných pomůcek, kterými je naše mateřská škola bohatě vybavena. Prostřednictvím pohybových a sportovních her chceme utužovat dětský kolektiv a posilovat pravidla „fair play“.

Připravte prosím dětem na tento týden vhodné sportovní obutí a oblečení dovnitř i ven, s sebou na každý den baťůžek (pití v dobře uzavíratelné lahvi, 1 balení kapesníčků, pláštěnku).

 

 

NA ZÁVĚR PŘEJEME VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KLIDNÉ A ODPOČINKOVÉ PRÁZDNINY ZALITÉ SLUNCEM A NAPLNĚNÉ BOHATÝMI ZÁŽITKY. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 🙂