Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci
Adresa: Šmeralova 1116/10, 779 00 Olomouc
Bankovní účet: 107-1731030267/0100 (Komerční banka)
IČ: 71 341 412
Právní forma: školská právnická osoba ke dni 1.2.2012
Zřizovatel:

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 511/8 
779 00 Olomouc

Počet tříd: 2
Kapacita MŠUP: 50 dětí
Typ MŠUP: celodenní provoz
Ředitelka – statutární zástupce školy: Mgr. Taťána Nátěstová
Učitelky:

Mgr. Eva Greplová – zástupkyně ředitelky

Mgr. Ivona Havelková

Mgr. Romana Vařeková

Monika Vilišová – učitelka, školní asistent

Asistent pedagoga Mgr. Michaela Žišková (asistent pedagoga, učitelka)
Provozní pracovnice:

Božena Rumanová

Šárka Fromelová

 

Strava:

Jídlo je do MŠUP dováženo ze školní jídelny při ZŠ Řezníčkova 1,
772 00 Olomouc

Informace k nahlašování a odhlašování stravy on line prostřednictvím  stravovacího systému www.strava.cz naleznete na níže uvedených internetových stránkách školní jídelny http://www.zs-reznickova.cz/zs/skolni-jidelna/zakladni-informace</

telefon do školní jídelny: 

vedoucí školní jídelny: Anna Žáková: 588 50 50 48

hlavní účetní – odhlašování stravy: Klára Štenclová: 588 50 50 49

Telefon 585 631 699
Email msupol@seznam.cz
Webové stránky www.ms.upol.cz