Nadstandardní aktivity – spolupráce s UP

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci velmi úzce spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, která je jejím zřizovatelem. Předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole podle školního vzdělávacího programu je doplněno mnoha zajímavými akcemi a také nadstandardními edukačními aktivitami, které jsou realizovány a garantovány odborníky z Pedagogické fakulty UP. Cílem spolupráce univerzitních odborníků a učitelek univerzitní mateřské školy je maximální odborná podpora a stimulace rozvoje vzdělávaných dětí při respektování jejich vývojových specifik a potřeb. Naší společnou snahou je dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků každého dítěte v souladu s jeho možnostmi a schopnostmi. Učení dětí a didakticky cílené činnosti probíhají zejména formou hry.

V mateřské škole probíhají praxe studentů Pedagogické fakulty UP.

Nadstandardní edukační aktivity realizované v mateřské škole ve spolupráci s univerzitními odborníky z kateder a ústavů Pedagogické fakulty UP jsou tyto:

Katedra výtvarné výchovy PdF UP

 • jednorázové akce v podobě výtvarné lekce na vybrané téma či zvolenou techniku, návštěva muzea spojená s interaktivními programy pro děti

Katedra anglického jazyka PdF UP

 • jazykový kurz angličtiny pro děti ve věku 5-6 let
 • poslech a imitace v kombinaci s názorným materiálem, memorování říkanek, básniček, pohádek, příběhů, poslech a zpěv písniček
 • práce s učebnicí Cookie and Friends, která splňuje všechny požadavky kladené na komunikativní formu výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku

Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

 • rozvoj řeči a logopedická péče, rozvoj grafomotoriky, diagnostika laterality, podpora diagnostiky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
 • Odborným garantem logopedické péče, realizované v MŠ UP univerzitními odborníky, je prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Katedra psychologie PdF UP

 • psychologické poradenství
 • Kontakt:
  Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D a Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D 
  telefon na sekretariát: 585635202 (volat v úterý a čtvrtek) 
  e-mail: irena.plevova@upol.cz, tel: 585 635 210, 
  e-mail: michaela.pugnerova@upol.cz, tel: 585 635 211

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP

 • Realizace průběžných i souvislých praxí studentů PdF UP v mateřské škole
 • Spolupráce mateřské školy a pedagogické fakulty při řešení a ověřování výzkumných vzdělávací projektů
 • Divadelní pohádková a jiná představení a akce studentů PdF UP, realizovaná v mateřské škole pro děti
 • Další odborný růst pedagogů univerzitní mateřské školy – další vzdělávání, účast na vzdělávacích seminářích, stážích, workshopech, přednáškách a projektech
 • Návštěvy vysokoškolských zahraničních pedagogů v MŠ