Pravidla

Pravidla pro rodiče

 • přivádějte děti do 8:15, pozdější příchod již narušuje program, děti si nestihnou udělat ranní úkol a pohrát si s kamarádem – pracujeme s dětmi individuálně a ve skupinách již po jejich příchodu!
 • děti přivádějte a vyzvedávejte v době k tomu určené
 • dodržujte včasné ranní příchody na angličtinu a flétnu (předškoláci)
 • dodržujte školní řád
 • předávejte dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
 • přivádějte pouze zdravé děti
 • hlaste výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny nebo každou aktuální zdravotní indispozici dítěte
 • hlaste předem známou nepřítomnost dítěte
 • hlaste neprodleně ztrátu čipu
 • hlaste změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • plaťte včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ
 • hlaste případné změny: zdravotní pojišťovny, adresy, tel. čísla apod.
 • řešení případných problémů neodkládejte a snažte se je řešit s třídní učitelkou
 • pravidelně sledujte nástěnky v mateřské škole a webové stránky, aby vám neunikla žádná akce nebo důležitá informace

Pravidla pro děti

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí ale také dodržovat potřebný řád a učit se dodržovat pravidla společného soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a naopak, co už není přijatelné. Osobní svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého. Vzájemně se respektujeme a učíme se spolu žít. Nejsme na světě sami.

Veškeré dění v mateřské škole vychází se společných pravidel, která s dětmi hned od začátku školního roku vytváříme. Hledáme společně způsoby chování a jednání, které nám zajistí bezpečí, jistotu, radost a pohodu. Text pravidel je formulován jednoduše a pozitivně, je doplněn obrázkem a má ve třídě své stálé místo:

 • SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – Všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi.
 • PRAVIDLO PĚKNÉHO POZDRAVENÍ – Denně se vzájemně zdravíme.
 • PRAVIDLO JEDNÉ PUSINKY – Když jeden mluví, ostatní poslouchají.
 • NOTIČKOVÉ PRAVIDLO – Zpíváme si pro radost.
 • POHYBOVÉ PRAVIDLO – Cvičíme pro radost.
 • PASTELKOVÉ PRAVIDLO – Pro radost si kreslíme a tvoříme.
 • POSTÝLKOVÉ PRAVIDLO – Po obědě odpočíváme.
 • ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – Po třídě chodíme krokem.
 • KAPIČKOVÉ PRAVIDLO – Myjeme si ruce.
 • KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – Hračky si po sobě vždy pěkně uklidíme.
 • VIDLIČKOVÉ PRAVIDLO – Dodržujeme pravidla stolování.

Děti potřebují pravidla, aby se cítily bezpečně. Pokud dětem pravidla nevymezíme a nejsme důslední v jejich dodržování, děti jsou nejisté, zmatené a ztrácí pocit bezpečí, který je pro ně tak důležitý:

 • všichni jsme kamarádi – chováme se k sobě hezky, neděláme si naschvály, neubližujeme si, umíme přiznat chybu;
 • vzájemně si nasloucháme – posloucháme, co kamarád nebo dospělý říká a neskáčeme si do řeči;
 • vzájemně se umíme domluvit – spory neřešíme rukama, ale slovem;
 • učíme se ze svých zkušeností a od sebe navzájem;
 • neděláme zbytečný hluk – šetříme zdraví nejen sobě ale i ostatním dětem;
 • neničíme úmyslně kamarádovi ani hru, ani práci – vážíme si práce druhého;
 • pomáháme si;
 • bereme si jen to, co nám patří;
 • udržujeme pořádek a věci vracíme na své místo;
 • když je mi něco nepříjemné, řeknu to;
 • každý něco umí, všichni jsme důležití;
 • chráníme sebe i přírodu;
 • Kouzelná slovíčka, která umím říct – PROSÍM, DĚKUJI, DOBRÝ DEN, NA SHLEDANOU, PROMIŇ.