Kdo jsme a co nabízíme

Kdo jsme

 • Jsme jediná univerzitní mateřská škola v Olomouci a nabízíme dětem trochu netradiční předškolní vzdělávání v moderním estetickém rodinném prostředí s nadstandardním materiálním vybavením.
 • Propojení s univerzitou jako zřizovatelem a zejména spolupráce s rodiči dětí jako univerzitními odborníky, nám umožňuje nad rámec školního vzdělávacího programu zařazovat unikátní vzdělávací aktivity v oblasti jazykové, přírodovědné, umělecké a polytechnické včetně možnosti exkurzí  na některá specializovaná pracoviště UP a účasti dětí na edukačních workshopech. Úzce spolupracujeme zejména s Pedagogickou fakultou UP při realizaci a ověřování vzdělávacích projektů, studenti  pedagogické fakulty doplňují vzdělávací aktivity mateřské školy formou divadel, dramatických vystoupení, představení a projektových dnů. Využíváme mimo jiné i nabídky ojedinělých a pro děti atraktivních vzdělávacích programů v nedaleké Pevnosti poznání.
 • Pedagogický tým klade důraz na osobní přístup k dětem i rodičům. Je otevřený k používání vybraných inovativních a alternativních metod a moderních trendů ve vzdělávání. Stavíme na silných stránkách dítěte, podporujeme rozvoj jeho osobnostních předpokladů  a  vzdělávání „šijeme jednotlivým dětem na míru“. (diferencovaný přístup)
 • Preferujeme individuální a skupinové učení.
 • Děti jsou vedeny k objevování světa prostřednictvím vlastní zkušenosti, prožitků, hledání, bádání a experimentování.

 

Co nabízíme

 •  Dvoutřídní mateřskou školu rodinného typu s nepřeplněnými třídami a s osobním přístupem k dětem i k rodičům;
 • Dostatek pedagogického personálu umožňuje individuální přístup, respekt k osobnostem jednotlivých dětí a jejich emocionální podporu;
 • Klidné prostředí v blízkosti parku a přírody s výbornou dopravní obslužností;
 • Nadstandardní materiální vybavení kvalitními didaktickými pomůckami, výtvarným materiálem, hračkami a knihami pro práci s dětmi;
 • V každé třídě je k dispozici klavír –  denně hrajeme, zpíváme a muzicírujeme s dětmi pro radost;
 • Propojení tříd a heren s venkovním prostředím – vstup na zahradu mateřské školy přímo ze tříd;
 • Unikátní vzdělávací programy pro děti  ve spolupráci s univerzitními odborníky;
 • Pravidelné návštěvy edukačních programů v Pevnosti poznání
 • Pravidelná bezplatná výuka angličtiny pro děti rok před vstupem do školy dvakrát týdně ve spolupráci s UP (součást vzdělávacího programu);
 • Přirozená integrace angličtiny do vzdělávání a do života třídy – používání vybraných anglických frází a slov během dne ve spojení s právě probíhajícími činnostmi v mateřské škole;
 • Pravidelná bezplatná logopedická péče dvakrát týdně ve spolupráci s UP;
 • Kroužek flétny (pro zájemce);
 • Lyžařský výcvik ve spolupráci s organizací Rok s pohybem (pro zájemce);
 • Pravidelné výtvarné a kreativní činnosti  pro všechny děti za použití finančně náročných různorodých materiálů a výtvarných technik jsou součástí vzdělávacího programu a neplatí se zvlášť jako kroužek – zahrnuto ve školném (podpora rozvoje kreativity a tvůrčích schopností dětí); 
 • Pravidelná a systematická příprava dětí na vstup do školy – vybrané specifické vzdělávací aktivity pro skupinovou a individuální práci s dětmi rok před zahájením školní docházky, vlastní pracovní sešity pro předškoláky, práce s nadstandardní nabídkou didaktických a pracovních materiálů, sešity grafomotorických cvičení velkého formátu pro každé dítě (bezplatně – součást školného, neplatí se zvlášť);
 • Mikulášská a vánoční nadílka jednak společná pro všechny děti a jednak vánoční osobní dárek a mikulášský osobní balíček pro každé dítě zvlášť (rodiče nehradí, pokryto z darů a ze školného)
 • Mnoho různých doplňkových akcí a zajímavých vzdělávacích programů;
 • Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání;
 • Rozvoj pohybových dovedností, pravidelná cvičení s rozmanitým náčiním, joga pro děti, cvičení s hudbou, různorodé TV aktivity, pobyt venku –  cvičení a hry venku a delší tematicky zaměřené vycházky