Provozní doba a doba určená k vyzvedávání dětí

Provoz: 6:30-16:30

Doba určená k příchodu dětí do MŠ: 6. 30 – 8. 30 (nejpozději!)

Doba určená k vyzvedávání dětí po obědě: 12. 15 – 12. 45

Doba určená k odpolednímu vyzvedávání dětí: 14. 45 – 16. 30