Zabezpečení budovy – přístupový systém

  • Vstup do mateřské školy je pro rodiče zajištěn přístupovým systémem pomocí čipů.
  • Čipy si rodiče vyzvednou na začátku docházky svého dítěte v mateřské škole oproti vratné kauci.
  • Při ukončení docházky dítěte do MŠ rodiče vrátí čip a dostanou zpět vratnou kauci.
  • Každou ztrátu čipu je nutno neprodleně hlásit v mateřské škole! Čip se musí z bezpečnostních důvodů zablokovat a vratná kauce v tomto případě propadá.
  • Kdo nemá čip (návštěvy), zazvoní na venkovní zvonek a po vyzvání se představí do videokamery, která je propojena s vnitřními videotelefony uvnitř.
  • Neznámí lidé do budovy nejsou z bezpečnostních důvodů vpouštěni.
  • Rodiče v zájmu bezpečnosti dětí nepouštějí do budovy neznámé lidi a kontaktují personál MŠ

Časové nastavení přístupového systému (tj. doba, kdy vás čip pustí dovnitř- souvisí s nastavením režimu dětí v MŠ):

6:30 – 8:30 Doba určená pro příchod do MŠ (předtím ani potom vás čip nepustí – musí se zazvonit)

12:15 – 12:45 Doba určená pro vyzvednutí dětí po obědě (předtím ani potom vás čip nepustí – musí se zazvonit)

14:45 – 16:30 Doba určená pro odpolední vyzvednutí dětí (před 14. 45 vás čip nepustí, v 16. 30 se systém zablokuje – konec provozu MŠ)

Žádáme rodiče, aby dodržovali režim MŠ a stanovené doby ranního příchodu dětí a zároveň čas jejich vyzvedávání po obědě a odpoledne.