AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2024

PRAVIDELNÉ AKTIVITY V BŘEZNU A DUBNU 2024

Pokračují pravidelné aktivity – logopedie, angličtina a kroužek flétny. Žádáme rodiče, aby respektovali časový harmonogram a děti přivedli včas! Děkujeme.

BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN (4.3-10.3.2024) A VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN (ČTVRTEK 28.3.2024) ODPADAJÍ LEKCE ANGLIČTINY A PONDĚLNÍ KROUŽEK HRY NA FLÉTNU (4.3.2024).

 

 

ANGLIČTINA

Děti rok před zahájením školní docházky (všechny děti z obou tříd) mají angličtinu pravidelně i nadále 2x týdně ráno: ÚTERÝ (v Modré třídě), ČTVRTEK (v Oranžové třídě).

Výuka angličtiny začíná vždy od 7.45 a končí v 8.15 hodin. Je nutné přivést děti včas, pozdní příchody narušují průběh lekcí. V případě pozdního příchodu se dítě lekce nezúčastní!

 

 

FLÉTNA

Výuka hry na flétnu pro přihlášené děti se koná pravidelně každé pondělí od 7.30 hodin pod vedením Mgr. Evy Greplové. Časový harmonogram a rozdělení dětí do jednotlivých skupin zůstává stejné.

Důležitá, aktualizovaná sdělení k výuce hry na flétnu jsou k dispozici na hlavní nástěnce (napravo po vstupu z předsíně).

 

 

LOGOPEDIE

U všech dětí  z Modré a z Oranžové třídy probíhá pravidelná logopedická intervence, a to v dopoledních a odpoledních hodinách. U dětí s příznaky rizikového vývoje řeči poskytnou logopedky rodičům informace o dostupnosti logopedické péče, případně doporučí klinického logopeda. Na hlavní nástěnce (napravo po vstupu z předsíně) jsou uvedeny základní informace k logopedii v MŠ  včetně kontaktů (mailové adresy) pro individuální dotazy rodičů.

Všechny děti mají zavedené sešity do logopedie. Logopedky do nich pravidelně zapisují, co s dětmi procvičovaly a co je třeba procvičovat doma. Rodiče si mohou sešity vyzvednout v příslušné třídě od paní učitelky a odnést na procvičování domů. Zapůjčený sešit je nutné vrátit do příslušné třídy a odevzdat paní učitelce nejpozději v den příští logopedie!

 

 

 

AKCE BŘEZEN 2024

 

BŘEZNOVÁ VÝSTAVA KNIH – MOTTO: „KNIHA JE MŮJ KAMARÁD“ – celoměsíční projekt pro všechny děti v mateřské škole

Termín: od pondělí 26.2.2024 mohou děti začít  nosit do mateřské školy své oblíbené knihy. Ukončení výstavy  – konec března 2024.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás a Vaše děti zapojit do výstavy oblíbených dětských knih, kterou chceme uspořádat v měsíci březnu v mateřské škole. Děti si do mateřské školy přinesou z domova svoji oblíbenou knihu (1-2 knihy) dle vlastního výběru, kterou znají a kterou mají rády. Z přinesených knih uspořádáme ve třídách výstavu. Děti nám svou knihu ukážou, seznámí s ní ostatní kamarády, budou nám o ní vyprávět, prohlédnou si ilustrace apod. S knihami budeme celý měsíc pracovat  a rozvíjet tak u dětí jejich jazykové dovednosti, předčtenářské dovednosti, poslechové dovednosti, paměť, myšlení, pozornost a vztah ke knize.  Děti se seznámí s autory, ilustrátory, na které si mohou zahrát a vyzkoušet si tak jejich „povolání“.

Všechny přinesené knihy budou celý měsíc ve třídách vystaveny a dětem bude umožněno jejich prohlížení. Na konci března si děti svou knihu odnesou domů.

Knihu prosím na přední stranu tužkou podepište, abychom se vyvarovali případné záměny.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se tento projekt bude dětem líbit.

 

 

OD 4.3. – 10.3.2024 jsou JARNÍ PRÁZDNINY – MŠ je v provozu. V Oranžové třídě se bude malovat a děti budou spojeny v Modré třídě.

Během jarních prázdnin odpadá kroužek hry na flétnu a lekce angličtiny!

 

 

TÝDEN S MORENOU

Termín: 11. – 15.3.2024,  celotýdenní projekt pro všechny děti z mateřské školy

Během týdne s Morenou navážeme na tradici našich předků. Společně si Morenu vyrobíme a přiblížíme si její symboliku, která se váže k loučení se zimou a k vítání jara. Morena bude vystavena v mateřské škole. Prostřednictvím básní, písniček, výtvarného tvoření, a dramatizace budou mít děti netradiční zážitek, který bude korunován vynášením Moreny a jejím symbolickým vhozením do řeky Moravy ve čtvrtek 21.3.2024.

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠUP

Srdečně zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 12.3.2024, a to od 15.30 do 17.00 hod. v  naší mateřské škole.

Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s mateřskou školou, prohlédnout si prostory mateřské školy a její vybavení, seznámit se také s jejím vzdělávacím programem a nabízenými aktivitami pro děti.

Den otevřených dveří je určen zejména pro děti a rodiče, kteří se chystají do naší mateřské školy k zápisu v květnu 2024. (Zapisují se děti, které v případě přijetí nastoupí k 1.9.2024 a které dovrší k tomuto datu věk tří let – viz webové stránky, sekce Zápis a Kritéria přijetí)

PROSÍME RODIČE NAŠICH DĚTÍ, ABY SI V TENTO DEN, JE-LI TO MOŽNÉ, VYZVEDLI DĚTI VÝJIMEČNĚ PO OBĚDĚ, NEBO ODPOLEDNE  O NĚCO DŘÍVE  DO 16.00 HODIN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

Termín: čtvrtek 14.3.2024, dopolední tvoření v mateřské škole se všemi dětmi

Výtvarně zaměřená akce začne již ráno po příchodu dětí a bude motivována blížícími se svátky Velikonoc. Děti budou tvořit velikonoční výrobky a přáníčka, které si následně odnesou domů.

Přiveďte děti v tento den nejpozději do 8 hodin, aby si každý vybral, co pěkného si přeje vyrábět, a beze spěchu stihl svoje dílo dokončit!

 

 

VYNÁŠENÍ MORENY A JEJÍ VHOZENÍ DO ŘEKY MORAVY

Termín: čtvrtek 21.3.2024, dopolední akce pro všechny děti z mateřské školy

Společně vyneseme Morenu z mateřské školy a budeme pokračovat ve slavnostním průvodu k řece Moravě. Za doprovodu písní a hry na hudební nástroje se symbolicky, vhozením Moreny do řeky, rozloučíme s paní zimou, abychom mohli přivítat jaro.

 

 

KOLO ČASU

Termín: středa 27.3.2024, dopolední program v mateřské škole pro všechny děti

Děti čeká hudebně-pohybový program inspirovaný slovanskými mýty v podání manželského dua Katky a Tomáše Pokorných.  Autoři provedou děti ročním koloběhem a přírodními živly za pomoci pohybu a etnických hudebních nástrojů. Program bude zakončen relaxací.

Vybíráme vstupné: 70,- Kč!

Přiveďte všechny děti do 8.10 hodin, budeme dříve svačit!!!

 

 

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. MŠ je v provozu, děti budou pravděpodobně spojeny do jedné třídy! Během Velikonočních prázdnin odpadá lekce angličtiny!

Následují 29.3.2024 Velký pátek (státní svátek) a 1.4.2024 Velikonoční pondělí!

 

 

AKCE DUBEN 2024

 

OKOLÍ JAKO ZE ŠKATULKY

Termín: středa 3.4.2024 – dopolední edukační program ve Vlastivědném muzeu ve spolupráci s UP; určeno dětem rok před zahájením školní docházky z Oranžové a Modré třídy; odcházíme s dětmi hned po svačině a návrat je plánován na oběd

Děti se v rámci ekologicky zaměřeného programu seznámí pod vedením odborného lektora se zásadami třídění odpadu, s prostředím lesa, města, s místem, kde žijeme a s kulturou prostředí.

 

 

VODA V JEDNOM KOLE

Termín: středa 10.4.2024 – dopolední edukační program v Pevnosti poznání určen pro děti rok před zahájením školní docházky z Oranžové a Modré třídy, odcházíme s dětmi hned po svačině do Pevnosti poznání, návrat je plánován na oběd.

Prostřednictvím edukačního programu z oblasti geografie se děti hravou formou seznámí s pojmem skupenství vody, koloběh vody v přírodě, její výskyt, a význam vody pro život na naší planetě. Dále se děti seznámí s rozmanitými exponáty a po ukončení programu je čeká prohlídka další expozice s doprovodným programem.

Vstupné: 170,- Kč

Pro děti, které se programu zúčastní, bude svačina v 8 hodin! Z MŠ odcházíme nejpozději v 8.30 hodin!

Rodiče prosíme: děti budou mít s sebou baťůžek s pitím v dobře uzavíratelné lahvi a něco malého k zakousnutí (jablko, tyčinku…), pláštěnku, kapesník, oblečení a obutí dle počasí!

 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD  – SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ KOLEKTIVNÍ FOTOGRAFIE

Termín: pondělí 15.4.2024

Pan fotograf začne v 8 hodin ráno.  Je třeba  přivést děti nejpozději do 7.40 hodin! V případě pozdního příchodu hrozí, že dítě na společné fotografii nebude! Připravte dětem vhodné oblečení a obutí (v případě hezkého počasí se budeme fotit venku)!

Zvlášť se budou fotit děti z Modré třídy a zvlášť děti z Oranžové třídy. Cena velké společné fotografie je 50,- Kč.

Pokud by měl někdo z rodičů zájem o individuální fotografie, případně fotografie skupinek dětí, je podmínkou odběr nejméně 3 kusů fotografií po 30,- Kč/1 ks. Je nutné včas písemně nahlásit učitelkám ve třídě, kdo má být s kým na fotce a kolik kusů fotografií chcete.

Peníze předem nevybíráme. Finanční vypořádání proběhne po dodání hotových fotografií.

 

 

PÍSNIČKY STARÝCH ŘEMESLNÍKŮ – dopolední koncert v mateřské škole pro všechny děti

Termín: středa 24.4.2024

Úsměvný koncert a žertovné řemeslnické povídání v podání Mgr. Leoše Drahotského a Mgr. Miroslavy Smékalové, kteří působí jako učitelé ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou. Během představení se děti seznámí s řadou hudebních nástrojů (trubka, flétna, gemshorn, klarinet, pozoun, melafon, suzafon, pila, dudy, harmonika i cimbál), a mohou si společně zazpívat známé řemeslnické písničky.

Vybíráme: 90,- Kč!

Přiveďte všechny děti do 8.15 hodin, budeme dříve svačit!!!