O projektu

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci a Klub předškoláků

Registrační číslo projektu:CZ 1.04/3.4.04/54.00192 
Program podpory:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
Celková výše finanční podpory:4.605.276,- Kč
Datum zahájení projektu:15.9.2010
Termín ukončení projektu:14.9.2013

Základní harmonogram

  • Stavební úpravy a vybavení interiéru MŠ 03/2011 – 01/2012
  • Zahájení pilotního provozu MŠ a Klubu předškoláků 02/2012 – 08/2013