OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU (ČERVENEC A SRPEN 2024)

Mateřská škola bude uzavřena od 1. 7. 2024 do 11. 8. 2024. 

Mateřská škola bude v provozu v srpnu od 12. 8. 2024 do 30. 8. 2024. (3 týdny)

Rodiče své děti  závazně odhlásí či nahlásí k srpnové prázdninové docházce v mateřské škole u učitelek ve svých třídách písemně do připravených seznamů, a to nejpozději do 31. 5. 2024.

ŠKOLNÉ V DOBĚ PRÁZDNIN

Po dobu uzavření MŠ v červenci školné nikdo neplatí, v srpnu budou školné platit jen nahlášené děti.

Výše školného za srpen je pro nahlášené děti stanovena na 1400,- Kč (poměrná část)

V měsíci srpnu se školné  1400,- Kč týká jen nahlášených dětí. Kdo bude v srpnu z docházky odhlášen a nebude vůbec do MŠ chodit, žádné školné ani za srpen neplatí.

Školné za srpen 2024 ve výši 1400,- Kč platí pro všechny nahlášené děti stejně bez ohledu na to, kolik dní budou v srpnu do MŠ chodit. Školné za srpen ve výši 1400,- Kč je  třeba uhradit jednorázovým příkazem k úhradě na účet MŠ do konce července 2024.  Do zprávy pro příjemce zadejte text ve tvaru: jméno dítěte + školné srpen (např. Martin Procházka – školné srpen)

DŮLEŽITÉ:

Zrušte si zavčas již v červnu trvalé příkazy na platbu školného! Od září 2024 trvalé příkazy na platbu školného znovu obnovte. Pro školní rok 2024-25, tedy od 1. 9. 2024,  bude školné činit 2200,- Kč za dítě za jeden měsíc. 

Stravování v srpnu bude zajišťovat školní jídelna při ZŠ Holečkova, naše kmenová školní jídelna v srpnu nevaří. Podrobnější informace k srpnovému stravování budou zavčas předány po dohodě se školní jídelnou. Počítejte s platbou stravného předem v hotovosti (dle počtu nahlášených obědů)

Podrobné organizační informace k prázdninovému provozu naleznete na nástěnce v MŠ. Případné otázky rádi zodpovíme přímo v mateřské škole.

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 -25, TEDY OD 1. 9. 2024, BUDE ŠKOLNÉ ČINIT 2200,- KČ ZA DÍTĚ ZA JEDEN MĚSÍC.