VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

VÝSLEDKY ZÁPISU 

SEZNAM DĚTÍ, PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠUP OD 1. 9. 2024 PODLE PŘIDĚLENÉHO REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

28

24

32

26

23

2

22

18

1

27

7

16

38

36

35

21

8

11

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

Prosíme rodiče dětí, které jsou přijaty k docházce do naší mateřské školy a nenastoupí (tj. zvolí si k docházce jinou mateřskou školu – je možné že po oficiálním vyhlášení výsledků zápisu mohou být dodatečně přijaty na uvolněné místo i  původně nepřijaté děti „pod čarou“ místo přijatých, které nenastoupí), aby nás neprodleně informovali telefonicky na tel. číslo 585 631 699 a následně i písemně e-mailem na adresu MŠ: msupol@seznam.cz

Svým brzkým oznámením tak umožníte přijetí dalších dětí, které v přijímacím řízení zatím neuspěly. Děkujeme.

Oznámení o nenastoupení dítěte je třeba písemně oznámit MŠ. (e-mailem)

 

DŮLEŽITÉ  –  SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DNE 10. 6. 2024

Informační schůzka rodičů  nově přijatých dětí (jedná se o schůzku bez přítomnosti dětí!) se bude konat  v pondělí dne 10. června 2024 v 15. 30hodin v mateřské škole.  Programem schůzky budou základní vstupní organizační informace, týkající se nástupu dětí do MŠ a vyplnění nezbytné dokumentace, potřebné k nástupu dětí (přihláška ke stravování, evidenční list, převzetí rozhodnutí o přijetí) Na schůzce potřebujeme jednoho z rodičů – není nutná přítomnost obou. Počítejte s dobou trvání asi 45 minut.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

Písemná rozhodnutí o přijetí budou rodičům předána na schůzce.

INFORMACE PRO RODIČE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ:

Vážení rodiče, Vaše dítě nebylo v první fázi rozhodování dle stanovených kriterií přijato do mateřské školy. Stalo se tak z důvodu většího množství podaných přihlášek než je volných míst. Dojde-li k uvolnění místa (po odhlášení jiného dítěte), budete telefonicky informováni – podle pořadí umístěných dětí „pod čarou“.

Prosíme, v tuhle chvíli nás nekontaktujte telefonicky, nemá žádný význam podávat písemné odvolání. Nastává další fáze zápisu, kdy se rodiče budou rozhodovat, kam nastoupí, a postupně se celý proces usadí.

Pokud jste u nás nebyli přijati a nastoupíte na jinou mateřskou školu, sdělte prosím i tuto informaci mailem i telefonicky – potvrdíte tím odstoupení od žádosti  a usnadníme tak administrativu  –  nebude potom třeba vydávat a následně přebírat rozhodnutí o nepřijetí.

Někdy dojde k uvolnění místa i těsně před začátkem školního roku nebo v průběhu, budeme tak mít přehled, koho oslovit v době, kdy už většina dětí bude v nějaké MŠ umístěna a přijímací řízení ukončeno

 

 ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.