ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE ČTVRTEK DNE 2. 5. 2024:

DOPOLEDNE: 9. 30  – 11. 30

ODPOLEDNE: 13. 30  – 16.00 

POČET VOLNÝCH MÍST V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 1. 9. 2024:  18

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

K zápisu se dostaví zákonný zástupce (sám nebo s dítětem) a doloží  řádně vyplněné následující dokumenty:

  • Žádost o přijetí na školní rok 2024/25 – řádně vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci – formulář žádosti naleznete ke stažení na webových stránkách mateřské školy www.ms.upol.cz v sekci Dokumenty
  •  Potvrzení od zaměstnavatele o pracovním poměru na UP (je třeba doložit potvrzení o zaměstnanecké příslušnosti rodičů nebo prarodičů k UP, v případě studentů potvrzení o studiu)
  • Povinnou přílohu k žádosti – vyjádření lékaře  o zdravotním stavu dítěte včetně povinného očkování, kterou také naleznete na webových stránkách mateřské školy v sekci Dokumenty. Bez doložení vyjádření lékaře včetně povinného očkování nelze žádost akceptovat. Dle § 46 a §50 Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví může mateřská škola přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným povinným očkováním.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
  • Rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů a kopii, kterou odevzdáte u zápisu)

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky MŠ – viz webové stránky. Děti se zapisují pod přidělenými registračními čísly. Rodiče budou při zápisu informováni o dalším postupu.

Zapisují se děti, které v případě přijetí nastoupí do mateřské školy k 1. 9. 2024.